Přesný datum vzniku dobrovolných hasičů v městysi Plaňany není znám, jeho důvod však asi nejlépe vystihuje úryvek z farní kroniky Děkanského úřadu Plaňany. „Dne 29. srpna 1863 ke 14 hodině vyšlehl oheň z domku patřícího vdově A. Kulhavé. Velký vítr byl ze strany polední, roztáhl se oheň tak, že v půl hodině 22 obytných stavení včetně stodol a chlévů v jednom plamenném moři stálo (obec měla 62 obytných stavení), takže vyhořel celý střed obce,“ píše se v ní. Během tohoto požáru v Plaňanech uhořelo i tříleté dítě.

Po této tragické zkušenosti se rozhodli někteří pokrokovější obyvatelé obce v čele s B. Šindlerem, což byl bratr uhořelého dítěte, jenž se vrátil z Prahy, utvořit sdružení, které si dalo za cíl chránit životy a majetky místních občanů. Jak z dobových materiálů vyplývá, první plaňanští dobrovolní hasiči si sekyrky, několik žebříků a primitivní stříkačku tehdy koupili ze svého.

Dokumenty z první ustavující schůze a ze začátků činnosti sboru, které by dokazovaly jednoznačné datum, kdy byl sbor založen, se bohužel nedochovaly. Za vznik dobrovolných hasičů v obci Plaňany na Kolínsku je tedy brán rok 1863, ve kterém zachvátil obec zmiňovaný požár. Oficiální název Sbor dobrovolných hasičů Plaňany je však až z roku 1867, kdy Rakousko dopřálo svým národům, které zaštiťovalo, více svobody, a sdružení tak získalo i tento název.

Hasiči už vychovali novou generaci

Současný sbor má 80 členů ve všech věkových kategoriích. V Plaňanech se zejména zaměřují na nejmenší členy sboru. „Práce s dětmi je ve sboru tradicí, i když byla v minulých letech na nějakou dobu přerušena,“ prozrazuje starosta SDH Plaňany Martin Charvát. Po obnovení činnosti Mladých hasičů v Plaňanech na konci 90. let vychoval sboru už jednu generaci. Nejmenší hasiči tradičně objíždějí hasičské soutěže a většinou domů dovážejí i medaile z cenných kovů. „V loňském roce se děti účastnily i celostátního setkání hasičských přípravek v Třebíči,“ zmiňuje se Martin Charvát. Potřebné vybavení pro nejmenší se sbor snaží zajistit z nejrůznějších dotačních titulů. Naposledy se Plaňanským podařilo uspět s žádostí na nové přilby pro děti.

Do pěti minut vyráží výjezdová jednotka

V případě potřeby je v Plaňanech připravena i výjezdová jednotka dobrovolných hasičů pod vedením Aleše Ratha. Ta je schopna do pěti minut vyrazit na místo určení, pokud ji o to požádá operační středisko hasičského záchranného sboru ČR. Jednotka má v současné době 18 členů. „Pro lepší operační schopnost bychom uvítali i další,“ dodává starosta Martin Charvát.

Jednotka v Plaňanech má k dispozici dvě vozidla. Připraven je vůz CAS 25 – Škoda 706 RTHP a Avia DS 12, se kterými sbor dobrovolných hasičů působí na katastru městyse Plaňany a obcí Hradenín, Poboří, Blinka, Radim a Chotutice.

Skupina, která je připravena k výjezdům, byla v loňském roce vybavena novou výstrojí a také zásahovými obleky ZAHAS II. V minulém roce jim také do výstroje přibyly nové helmy Gallet. Letos čeká modernizace jedno ze zásahových vozů. Přestavbou by měl projít vůz CAS 25. „Zmodernizování technické vybavenosti jednotky posune její zásahové možnosti,“ zmiňuje se starosta Charvát. „Každému aktivnímu členovi sboru či výjezdové jednotky patří dík. Starost o budovu zbrojnice, technické vybavení, výstroj a výzbroj je rozdělena mezi jednotlivé členy. Jejich zodpovědný přístup a obětování volného času je jediným garantem aktivní existence sboru i jednotky, jejíž aktivní činnost je většinou registrována v ne právě příznivých situacích,“ doplňuje.

Starost o občany i jejich kulturní vyžití

Jako snad v každé obci, kde dobrovolní hasiči působí, zajišťují i zde nejen ochranu obyvatel, jejich majetku a zdraví, ale starají se také o kulturní život v obci. Plaňanští hasiči každý rok pořádají tradiční ples v Radimi. „Alespoň jednou v roce se snažíme uspořádat hasičskou soutěž – jedno z kol Podlipanské ligy,“ zmiňuje se Martin Charvát. Zvykem se už také stalo společné slavení narozenin. V letošní roce Sbor dobrovolných hasičů společně s úřadem městyse Plaňany a tamější základní školou poskytl zázemí k uspořádání okresního kola Hry Plamen pro Mladé hasiče nejen z Plaňan.

Martin Šnajdr