Pro děti není nic lepšího než společné zážitky z tábora, ať je to táborová disciplína, celotáborová hra, večerní táboráky nebo tradiční stezka odvahy. Tato akce má velký význam i pro sbor, který tím získá ostřílené členy pro práci s mládeží.

Závěrem lze dodat, že se akce vydařila ať ze strany příjemného počasí, které umožnilo strávit velkou část dne venku v přírodě. Odměnou bylo dobytí rozhledny na Anenském vrchu, návštěva pevnosti Hanička a sběr hub.

Kamila Havlínová