Hasiči z Žiželic letos oslavili 120. výročí od svého založení

Své sídlo mají dobrovolní hasiči ze Žiželic na místním náměstí, přesněji v ulici Dětochova. SDH Žiželice fungují již od roku 1889, kdy zakládajících členů bylo rovných 26. Jelikož jejich existence trvá již více než 120 let, zahrnuje tedy několik generací. Některá jména, která se ve sboru vyskytovala již na jeho počátku, se v hasičském sboru objevují i dnes. Jsou to vnukové nebo pravnukové zakládajících členů.
V současné době sbor dobrovolných hasičů čítá na šedesát členů, z nichž polovičku tvoří děti. Ano, SDH Žiželice je jedním ze sborů, jehož členy jsou i děti. Dětí je přesně třicet a jejich věk se pohybuje od 6 do 18 let. Je zcela jasné, že děti nejsou ještě natolik zdatné, aby mohly vyjet k zásahu. Tvoří totiž soutěžní družstvo a mají za úkol vzornou reprezentaci sboru na soutěžích. Účastní se například soutěže Plamen, v kategoriích starší a mladší žáci-dorost.

Velkou částí zasahuje sbor i do kultury a akcích ve vesnici. Pro děti pořádá, jejich velice oblíbený, pochod okolo Přibyslavi. Je to akce, která si u dětí našla zalíbení, proto je tedy pořádána každým rokem. Je důležité také zmínit přátelskou družbu, kterou již přes deset let, udržují žiželičtí hasiči s kolegy ze Schonbornu. V neposlední řadě je nutno podotknout, že sbor dobrovolných hasičů, si za pomoci obce, vystavěl své pracovní zázemí naprosto sám. Stavělo se kdykoliv bylo volno nebo o víkendech, ale výsledek se dostavil a na to mohou být dobrovolní hasiči ze Žiželic hrdí.

V letošním roce byla žiželickým dobrovolným hasičů předána technika od HZS Kolín. Po drobných opravách, v nichž se finančně angažovala obce, se technika stala plně funkční a byla zařazena do výjezdů. „Podílíme se na veškerých mimořádných událostech nejen v katastru obce, kde také úzce spolupracujeme s HZS Kolín. Ať se jedná o záplavy, povodně, veškeré nezmary počasí a v neposlední řadě samozřejmě požáry. Jeden z těch největších byl požár ubytovny, kde se sjelo nejvíce techniky a hasičů z širokého okolí,“ říká Miloš Pohořský zástupce SDH Žiželice.

Jak je výše zmíněno sbor nezaostává ani v kulturních akcích. Každý rok totiž pořádá tradiční hasičský ples, který se mezi místním těší čím dál větší oblibě. Ovšem letos se za největší kulturní akci dají zcela jistě považovat oslavy 120. výročí od založení sboru. „Začínalo průvodem z náměstí na místní fotbalové hřiště, za doprovodu hasičské kapely z Lysé nad Labem a mažoretkami. I přes nepřízeň počasí se oslav účastnil velmi hojný počet družstev z širokého okolí. Soutěžilo se v požárním útoku a tak trochu netradičně,“ dodává Miloš Pohořský.

Kozlův hasičský počin - HLASUJTE ZDE.

V SDH Žiželice tedy klid rozhodně nepanuje, neustále se něco děje. Když to nejsou plesy nebo výjezdy, tak se hasiči účastní nejrůznějších školení. „Účastníme se veškerých školení potřebných pro naší profesi a cvičení jež prověřují naší připravenost. Také úzce spolupracujeme s okolními obcemi, ať při námětových cvičení, tak při sportovních akcí,“ uzavírá Miloš Pohořský, zástupce dobrovolných hasičů ze Žiželic.

Veronika Sobíšková