Obec Radovesnice I se nachází na návrší přibližně pět kilometrů od Kolína. Její založení se datuje do poloviny dvanáctého století. První písemná zmínka však pochází už z roku 1266. Tehdy zde měl sídlo vladyka Vicemil z Radovesnic, obec se tak do konce šestnáctého století dokonce nazývala.

O 642 let později byl založen na veřejné schůzi občanů Sbor dobrovolných hasičů Radovesnice I. „Dle zápisů bylo na ustavující schůzi přítomno 83 občanů a za členy sboru se ihned přihlásilo 43 mužů,“ přiblížil Jaroslav Srba z SDH Radovesnice I. Následně se členská základna měnila co do počtu činných a přispívajících členů.

Kozlův hasičský počin - HLASUJTE ZDE

Sbor však nefungoval nepřetržitě od svého založení až do dnešních dnů. „Činnost sboru byla ukončena v roce 1941 a opět obnovena až v květnových dnech roku 1945,“ přiblížil období kolem druhé světové války Jaroslav Srba.

Začátkem roku padesát pět byli do sboru přijímáni mladí chlapci, v čemž se pak pokračovalo i dále. Ti se pak pod vedením zkušených hasičů, mezi nimiž byli např. Josef Mikeš nebo Stanislav Linhart, úspěšně zúčastňovali nejrůznějších soutěží mladých hasičů. I dnes má sbor družstvo mladých, které si vede velmi dobře a sbírá ceny v nejrůznějších soutěžích. „Věřme, že jim vztah k tomuto sportu ještě dlouho vydrží a budeme mít další pokračovatele,“ zmínil se Srba.

V osmdesátých letech si pak radovesničtí hasiči svépomocí upravili jeden z domů v obci. Z něho následně vznikla zbrojnice dobrovolných hasičů, která byla slavnostně otevřena v roce 1988 při příležitosti osmdesáti let sboru.

O tři roky později pak byl založen osmý okrsek, a to ze sborů Lošany, Radovesnice I, Štítary a Zibohlavy. V roce 1995 postihla obec povodeň. „Při silném dešti byla zničena silnice od hasičské zbrojnice až k autobusové zastávce. Rozvodnil se také potok na návsi, který zaplavil některé domy,“ přiblížil Jaroslav Srba z SDH Radovesnice I. Nejenže hasiči znatelně pomáhali při této živelné pohromě, v devadesátých letech bylo také velmi úspěšné jejich sportovní družstvo. Za zmínku stojí např. druhé místo na okresní soutěži v Ratboři z roku 1999, v níž tehdy startovalo dokonce sedmnáct družstev.

V roce 2004 byla za vydatné finanční pomoci obecního úřadu a hlavně zásluhou paní starostky Duškové provedena rozsáhlá oprava klubovny v budově hasičské zbrojnice. Jako kapka v moři se vedle této akce může zdát příspěvek obce dobrovolným hasičům z roku 1921. Tehdy to bylo rovných dvě stě korun, což byl ovšem na tehdejší hodnotu peněz docela vysoký dar. Od roku 2007 pak hasiči z Radovesnic I využívají vozidlo AVIA FURGON. To prošlo rozsáhlou opravou a i nadále v něm vozí jednu raritu. Tou je stříkačka, kterou sbor získal v roce 1969 a slouží dodnes. Radovesničtí se ale do konce letošního roku dočkají stříkačky nové.

V loňském roce proběhly oslavy sta let od založení. K této příležitosti také byla vydána publikace, která ve stručnosti provází historií sboru. Již od svého založení se pak hasiči podílí na většině akcí v obci, jak kulturních a společenských, tak i sportovních. Každým rokem se také konají námětová cvičení v rámci osmého okrsku. Pořádají se také soutěže v požárním sportu. „Od letošního roku jsou soutěže rozšířeny o sbory z obcí sdružených v mikroregionu Pod Chlumem,“ doplnil Srba.

Sbor má dnes 43 členů, z toho 3 ženy. Členem SDH je i Josef Svoboda, který je nejstarším občanem obce.

Martin Šnajdr