Poříčanská Hasičárna dodnes ukrývá plně funkční stříkačku z roku 1907

Po poradě užšího obecního úřadu a uvědomělých pánů obce Poříčan vznikli v roce 1884 tamější dobrovolní hasiči. „Připravme si vřelou památku u potomků,“ prohlásil tehdy starosta obce Štěpán Váňa při příležitosti založení sdružení. Tehdejší zakladatelé byli lidé mnoha profesí. Byl mezi nimi již zmiňovaný starosta, ale i rolník, učitel, obchodník nebo přednosta železniční stanice. V únoru téhož roku byla svolána první valná hromada, na které byl zvolen první výbor z již uvedených občanů a doplnila je další čtveřice. Členů se tehdy přihlásilo šedesát jedna. Všichni na svátek svatého Floriána, tedy čtvrtého května, složili první slib členů dobrovolných hasičů v Poříčanech.

Dle tehdejší dohody s Plaňanskou pojišťovnou byl stanovena požární oblast, do které spadalo osmnáct okolních obcí. Poněvadž poříčanský sbor byl dlouhou dobu v okolí jediným, v jeho kronikách se tak najdou záznamy o účastech u požárů i v jiných obcích, než které byly v jeho požární oblasti, a to ve Vykáni, Chrástu, ve Velence a dalších obcích. Dodnes poříčanská hasičárna ukrývá plně funkční raritu, je to hasičská stříkačka Stratilek z roku 1907, kterou tehdy přijel předvést sám pan továrník Stratílek. Slibný rozvoj sboru byl přerušen v roce 1914, kdy byla jeho činnost dokonce přerušena. Mohla za to první světová válka, protože řada členů nastoupila na vojenskou službu. Jakmile československý národ získal svobodu hasičská organizace zahájila opět svoji činnost. Do činnosti sboru zasáhla i další, tedy druhá, světová válka. Ani ta však snažení Poříčanských nezhatila a dobrovolní hasiči v obci byli zachování.

Po roce čtyřicet pět získal hasičský sbor nový název. V poválečném období byl totiž přejmenován na požární sbor. Jeho členové se zaměřili zejména na výchovu mládeže, cvičili se žáci i žákyně, a to jak na hřišti, tak i ve zbrojnici s požární technikou. Časem pak žáky a žákyně doplnilo ještě družstvo dorostenek.

Na základě výsledků v krajské soutěži získal sbor v roce 1962 přiděleno auto z Nymburka. O sedm let později se vybavení dobrovolných hasičů rozrostl o stříkačku PS12, která byla taktéž přidělena z Nymburka. Svůj první ostrý zásah si stříkačka odbyla už devátého srpna téhož roku při požáru pšenice. V osmdesátých letech pak jednotka sboru dobrovolných hasičů Poříčany získala cisternu CAS 25.

Po přechodu pod hasičský záchranný sbor Kolín byla jednotka zařazena do skupiny JPO III. V tu dobu pak byla vybavena novými zásahovými obleky, zásahovou obuví, dýchací technikou, plovoucím čerpadlem, mobilními telefony a kapesními vysílačkami. Nového vybavení se dostalo i cisterně Poříčanských, která byla osazena novou vysílačkou. Před osmi lety si pak tamější hasiči pořídili novou proudnici a tři roky na to čekala jejich cisternu modernizace. V poslední době pak sbor dobrovolných hasičů obdržel dotaci od Středočeského kraje, která byla využita na opravu současné techniky, nákup nového vybavení jako jsou zásahové obleky, přilby, obuv, ale i svítilny pro celé zásahové družstvo a spoustu dalšího. Později pak dobrovolní hasiči z Poříčan získali starší VW Transporter od Policie ČR.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů spadá do zmíněné kategorie JPO III, což znamená, že jednotka musí být schopna výjezdu do deseti minut po vyhlášení poplachu. Zasahuje i mimo území svého zřizovatele, samozřejmostí je i to, že je součástí integrovaného záchranného systému. Jak se ale členové výjezdové jednotky dozví o poplachu a výjezdu? I toto již přebrala moderní technika. Vše zajišťuje modul, který všem členům jednotky rozesílá SMS zprávy se stručnou informací o výjezdu a vytiskne také příkaz k výjezdu, v němž jsou uvedeny podrobnější informace o události a seznam techniky, který je do akce povolán. Všichni členové jednotky absolvují pravidelné lékařské prohlídky a prokazují odbornou způsobilost k výkonu své funkce.

Jako snad v každé obci, tak i v Poříčanech se hasiči starají o kulturní a společenskou činnost. Pro ostatní obyvatele připravují taneční zábavy, plesy, Mikulášské nadílky nebo Dětský den. Samozřejmostí se staly i každý druhý rok pořádané Staročeské máje.

Sbor se může pochlubit i sportovními družstvy mužů, žen i dětí. Družstva se účastní zejména Podlipanské ligy, kterou Poříčanští spoluzakládali. Účastní se však i dalších závodů, které se během roku konají.

(Martin Šnajdr)