Sobotní program začal v odpoledních hodinách slavnostním průvodem obcí, v kterém defilovali nejen pozvané spřátelené spolky, ale také občané obce. Oficiální část se odehrávala u pomníku padlých na náměstí. Proběhlo přivítání, následoval projev o historii sboru, farář pronesl své požehnání. Nechybělo předávání pamětních listů a upomínkových předmětů.

Na počest těch, kteří již zemřeli, byl položen věnec a za zvuků hymny byl skončen oficiální program. V hasičárně bylo občerstvení, jehož přípravu si vzaly na svá bedra členky sboru. Na náměstí byla přehlídka hasičské techniky, od ručních kousků po ty nejmodernější.

Pořadatelé nezapomněli ani na nejmenší návštěvníky. Pro ně byla připravena tvořivá dílna s hasičskou tematikou, malování na obličej a pěna, v které se všichni důkladně vyřádili. K poslechu vyhrávala dechová hudba. V odpoledních hodinách se na náměstí sjeli automobiloví veteráni a kynologové předvedli ukázky své práce se psy.

Večer nejen k poslechu, ale i tanci hrála skupina Uniband, a tak se v dobré náladě a duchu protáhla oslava až do brzkých ranních hodin.

Žiželský sbor má širokou členskou základnu, kromě mužské a ženské části ho tvoří i kroužek mladých hasičů,z nichž někteří odchovanci jsou již právoplatnými členy spolku. Kromě zásahových akcí se hasiči podílí i na zajištování kulturního a společenského dění v obci. Ta také pořádání oslav výročí založení finančně podpořila. Žiželští hasiči děkují všem, kteří přijali jejich pozvání a strávili s nimi slavnostní chvíle.