Po výpravné cestě se každý zájemce mohl přidat k příjemnému posezení u zdejšího domečku na návsi, které doplnilo letní kino. „U obecního domku nechybělo dobré pohoštění a nealkoholické občerstvení. Večer pak bylo za dobré účasti obyvatel promítání filmu,“ doplnil starosta Jaroslav Urban.

Už teď se Sbor dobrovolných hasičů Brník těší na příští rok. „Velice děkujeme Míle Danešové, která akci vymyslela a také řídila. Dále děkujeme všem sponzorům i Obecnímu úřadu Oleška, panu Kalijankovi a Aleně Tesaříkové za vynikající koláče a všem občanům, kteří se na pohádkový les přišli podívat,“ poděkoval na závěr Jaroslav Urban.