Dobrovolníci ve svém volném čase nasbírali za 2,5 hodiny opět neuvěřitelné množství odpadu.

V posledním dubnovém dni uspořádali hasiči tradiční pálení čarodějnic. Touto akcí zahájili sezónu venkovních zábav v obci.

Počasí se umoudřilo a po vydatném dešti byl zrušen zákaz pálení ohňů. A tak se mohli účastníci sejít u školy, odkud společně vyprovodili čarodějnici na její poslední cestě k vatře.

Na hřišti děti zaměstnaly šikovné ruce malováním a protáhly nožky při soutěžních disciplínách a ve skákacím hradu. K dobré náladě hrála kapela Domino a nechybělo ani občerstvení.

Martina Kopencová