Hlavním námětem byl transport pacienta pomocí systému protiváhy na hranu skalního útvaru a následný transport pacienta za pomocí šikmé spusti v nosítkách do bezpečí.

V rámci výcviku se celá lezecká skupina vybavila prostředky na přespání v přírodě, samozřejmě s respektováním pravidel chráněné krajinné oblasti.

Druhý den probíhal praktický výcvik v oblasti Kočičích skal u Ostaše. Tentokrát čekala na hasiče-lezce pátrací akce s úkolem vyhledání osoby v terénu. „Součástí výcviku bylo i seznámení s pohybem v neznámém terénu za ztížených podmínek – za tmy s použitím navigace k bodům záchrany pomocí podkladů aplikace Mapy.cz a seznámení se s ní v rámci potřeby urychlení záchrany pacienta,“ popsal velitel Roman Hejzlar.

Následně si ještě členové lezecké skupiny vyzkoušeli možnosti sportovního lezení v oblasti Nového Města nad Metují, kde se seznámili s postupovým jištěním (srovnatelným s umělými stěnami) se zaměřením na správnost, výhody a možná nebezpečí.

„Za možnost provedení výcviku v dané lokalitě děkujeme Učilišti požární ochrany Velké Poříčí HZS Královehradeckého kraje a územnímu odboru Náchod za organizaci a zajištění týlového zázemí pro účely výcviku,“ dodala Dagmar Zemanová.