Stříkačka tehdy zůstala v obci Ratboř, ale sbor zde po rozdělení nefungoval. Až v roce 1934 oficiálně založili sbor dobrovolných hasičů v ratbořském cukrovaru. „Ten na sebe automaticky převzal i povinnost v rámci obce,“ řekl současný starosta SDH Ratboř Petr Hron.

Sbor obce byl založen až v období Protektorátu Čechy a Morava a do vedení sboru přišli mnozí členové tehdy zakázaného Sokola. Předkové současný hasičů z Ratboře se účastnili zásahů nejen ve vlastní obci, ale i v těch okolních. „Ke konci druhé světové války byli několikrát nasazeni při odstraňování následků bombardování Kolína,“ připomněl Petr Hron.

V poválečných letech si sami vybudovali hasičskou zbrojnici, která slouží dodnes. „Sbor nadále plnil zejména úkoly v úseku prevence. Členové tedy prováděli tzv. žňové hlídky nebo domovní požární prohlídky,“ vzpomněl starosta SDH Ratboř. Věnovali se ale také sportovní a kulturní činnosti.

Postupem času se hlavním programem činnosti sboru stává výcvik zásahového družstva, sportovní soutěže a také preventivní činnost. „V osmdesátých letech dvacátého století vzniklo soutěžní družstvo žen, které soutěžilo i v rámci Středočeského kraje a republiky s vynikajícími výsledky,“ věděl Petr Hron. Mezi nejlepší výsledky tohoto družstva patří i druhé místo v požárním útoku v národní soutěži z roku 1987, které se konalo v Hradci Králové.

„Soutěžní družstvo mužů se mnoho let velmi dobře umisťuje v rámci okrsku i okresu,“ vypíchl Hron. Vzpomněl i asi na nejlepší výsledek tohoto družstva z posledních let, kdy se na krajské soutěži v Nymburku umístilo na třetím místě. V současné době má SDH Ratboř 64 členů, kteří jsou v obci společně s dalšími organizacemi její nedílnou součástí.

Kozlův hasičský počin - HLASUJTE ZDE