Záchranná stanice nesmí tento invazivní a nepůvodní druh vypustit zpět do volné přírody. „Existuje na to i nařízení Ministerstva životního prostředí. Nutrii v žádném případě do volné přírody vypouštět nebudeme. Buď bude žít u nás, nebo je také možnost, že by se ozval chovatel, kterému ji předáme,“ řekla Marta Bryndová ze Záchranné stanice Huslík.

Nutrie jsou invazivní druh, dokážou napadnout psa i člověka.
Nutrie krvavě zranila v Boleslavi psa. Magistrát chce proti hlodavcům zasáhnout

Výskyt nutrií trápí řadu měst včetně Nymburka. Specializovaná firma pravidelně provádí odchyt těchto zvířat u Velkých Valů pod hradbami. Odchycená zvířata potom usmrtí zplynováním. Aktuálně řeší situaci s přemnožením nutrií také v sousední Mladé Boleslavi, kde chtějí postupovat podobně jako v Nymburce.