Galerie: Ve Spolkovém domě vystavuje své fotografie Svatopluk Civiš.