Galerie: Přes plavební kanál v Lužci nad Vltavou povede zdvižný železniční most