Galerie: Pražská strojírna a její provoz v roce 2021.

Jakub Skalský seřizuje hořáky předehřevu a kontroluje dosaženou teplotu. Pracoviště svařování ve výrobní hale, na fotografii pracovník svařuje víka skříňky odvodnění výměny. Pracoviště svařování ve výrobní hale, na fotografii pracovník svařuje víka skříňky odvodnění výměny. Petr Baumruk, dlouholetý pracovník svařovny výhybkových systémů. Pracoviště svařování ve výrobní hale, zde při svařování korpusů pro elektromagnetický pohon tramvajových přestavníků. Kolejové zhlaví, jednodušeji tramvajová křižovatka, zde konkrétně pro vozovnu Slovany v Plzni. Broušení svarů kolejnic, Ladislav Krojer dokončuje práce po provedeném svařování kolejnic. Broušení svarů kolejnic, Ladislav Krojer dokončuje práce po provedeném svařování kolejnic. Broušení svarů kolejnic, pan Ladislav Krojer dokončuje práce po provedeném svařování kolejnic. Josef Waigert obsluhuje CNC pilu, řeže tyče a kolejnice na potřebné délky. Jednotlivé uříznuté polotovary popisuje číslem výkresu a také přepisuje číslo tavby kolejnic z důvodů identifikace a dohledatelnosti. Josef Waigert obsluhuje CNC pilu, řeže tyče a kolejnice na potřebné délky. Jednotlivé uříznuté polotovary popisuje číslem výkresu a také přepisuje číslo tavby kolejnic z důvodů identifikace a dohledatelnosti. Montáž výhybky pro město Hannover – ustavování hlavní kolejnice takzvané výměny na začátku výroby tramvajové výhybky. Upevňování podkladového plechu výměny na montážní přípravek. Jednotlivé části výměny jsou správně usazeny a přeměřena jejich poloha před svařováním výměny. Montáž výměny pro Hannover - Petr Kubišta a Michael Šilhavý kontrolují polohu kolejnice před jejím přivařením k podkladovému plechu. Michael Šilhavý utahuje kolejnici k podkladovému plechu výměny a kontroluje její přímost natažením reflexního provázku. Zpracovávání zakázky pro Berlín. Pánové Michal Kukla, Michael Šilhavý a Petr Kubišta upevňují hlavní kolejnici výhybky k podkladovému plechu a kontrolují její přímost natažením reflexního provázku. Nýtovací stroj pro nýtové šrouby Huck se používá k vytvoření nerozebíratelných pevných spojů. V minulosti používané běžné šrouby s maticemi se povolovaly v provozu „díky“ jemnému chvění kolejnic. Díky nýtům typu Huck byla zvýšena životnost výrobků. Lis na rovnání jazyků tramvajových výměn (výhybek). Jazyky ve výměnách jsou přestavovány výhybkovými systémy a jejich poloha určuje směr jízdy vozidla. Jazyk při vložení do výměny musí dokonale lícovat s obrobenými částmi z důvodů bezpečnosti. Předehřev kolejnice a bloku výměny před svařováním. Předehřev kolejnice a bloku výměny před svařováním. Předehřev kolejnice a bloku výměny před svařováním. Leoš Tretera si připravuje svařovací agregát pro svařování bloku výhybky a kolejnice po dosažení potřebné teploty předehřevu. Navařovací automat, jedna z posledních investic Pražské strojírny. Nahrazuje doposud převládající ruční metody navařování a tím zvyšuje kvalitu navařovaných konstrukcí. Tento stroj obsluhuje Josef Nagy. Navařovací automat, jedna z posledních investic Pražské strojírny. Nahrazuje doposud převládající ruční metody navařování a tím zvyšuje kvalitu navařovaných konstrukcí. Navařovací automat, jedna z posledních investic Pražské strojírny. Nahrazuje doposud převládající ruční metody navařování a tím zvyšuje kvalitu navařovaných konstrukcí. Marek Chládek a Jakub Skalský. Pracoviště sváření ve výrobní hale, zde pracovník svařuje komponenty do výhybkových systémů. Pracoviště sváření ve výrobní hale, zde pracovník svařuje komponenty do výhybkových systémů. Marek Chládek dokončuje svarový spoj. Stanislav Bradáč a Stanislav Šafránek kompletují blokovou výměnu včetně svarových spojů. Stanislav Šafránek při zapalování hořáku. Čtyřosé obráběcí centrum AXA. Slouží k výrobě „jazyků“ – součásti tramvajových výhybek. V portfoliu má ale i mnoho dalších výrobků – kolejnice, bloky, dutiny blokové výměny a další. Martin Balogh pracuje na vodorovném soustruhu karuselu. Martin Balogh pracuje na vodorovném soustruhu karuselu. Martin Balogh manipuluje s koly. Mykola Usatěnko pracuje na karuselu. Čtyřosé obráběcí centrum AXA zrychlí proces výroby až o polovinu. Obsluhuje ho Peter Krupa. Ovládací centrum čtyřosého obráběcího centra AXA. Obráběcí centrum umí automaticky měnit nástroje a má CNC řízení. Zařízení funguje s přesností na plus mínus pět tisícin milimetru, má kapacitu 60 nástrojů, délku přes 20 metrů a hmotnost přes 80 tun. Čtyřosé obráběcí centrum AXA obsluhuje Peter Krupa. Polotovary připravené ke zpracování. Vladimír Rohal pracuje na frézce a obrábí drobné dílce. Vladimír Rohal pracuje na frézce a obrábí drobné dílce. Vladimír Rohal pracuje na frézce a obrábí drobné dílce. Stanislav Šafránek mladší si připravuje nářadí. Dílna montáže výhybkových systémů. Petr Baumruk svařuje rám elektromagnetického přestavníku. Složená tramvajová kola před obráběním. Zaměstnanci strojírny na cestě do výrobní haly. Venkovní montážní plochy slouží ke kompletaci rozměrných zakázek. Část zakázky připravena ke kompletaci na venkovní montážní ploše. Pracoviště montáže tramvajových výměn. Pražská strojírna navazuje na slavnou Rustonku. od roku 2007 sídlí ve Vinoři. Tlakové lahve pro předehřev ohýbání kolejnic. Zpracování zakázky pro Plzeň. Uchycená kolejnice je přemístěna do ohýbačky kolejnic. Pracovník ohýbačky pan Nováček si připravuje kolejnici pro ohyb. Již ohnutá kolejnice do potřebného rádiusu je zaříznuta na potřebnou délku na nové rámové pile. Pracovník strojírny přemisťuje kolejnici do ohýbačky kolejnic. Křeslo „režiséra“. Jedna z mladých posil týmu Pražské strojírny, Pavel Junek mladší. Zaučuje se na pracovišti u ohýbačky kolejnic. Předehřev kolejnic před ohýbáním. Jedna z mladých posil týmu Pražské strojírny, Pavel Junek mladší. Nová rámová pila. Rolnová dráha u nové rámové pily. Výrobní hala Pražské strojírny. Celý tým kontroluje zkompletovanou zakázku před přejímkou. Robert Masarovič, generální ředitel a předseda představenstva Pražské strojírny a.s. Robert Masarovič, generální ředitel a předseda představenstva Pražské strojírny a.s.