Galerie: Pavel Zemen nadchl členy Klubu přátel hudby především Intermezzem Johannese Brahmse