Galerie: Nejzajímavějším nálezem je část kostrového pohřebiště z pozdní doby kamenné.