Galerie: Na úřadu Středočeského kraje bylo podepsáno Memorandum s Univerzitou Karlovou