Galerie: Na jízdárně tentokrát hořela Johanka z Arku, na bojovou vřavu ale také došlo