Galerie: Marie Amálie

Marie Amálie, osmá dcera Marie Terezie, vyrostla v krásnou ženu. Na vídeňském dvoře byla mimořádně oblíbená, a obletovaly ji houfy nápadníků. Potomci Marie Amálie a Ferdinanda Parmského. Celkem Marie Amálie přivedla na svět sedm dětí, dospělosti se dožily čtyři. Marie Amálie, dcera Marie Terezie a parmská vévodkyně, žila výstředním životem. Střídala milence a vládu nad Parmou svému manželovi doslova ukradla. Matka s ní proto přestala mluvit. Marie Amálie patřila k nejméně oblíbeným potomkům Marie Terezie. Matka neměla ráda její povahu, a upřednostňovala její sestry. Marie Amálie za nedostatek lásky svou matku nesnášela. Marie Amálie ve společnosti sester, Marie Alžběty, Marie Josefy a Marie Karolíny. Nejbližší vztah měla s Marii Karolínou. Životní láskou Marie Amálie byl Karl von Zweibrücken. City byly vzájemné, Karel požádal o Amáliinu ruku. Marie Terezie ale sňatek nepovolila kvůli své sňatkové politice - s dcerou měla jiné plány. Amálie to matce nikdy neodpustila. Marie Amálie se podle nařízení matky, Marie Terezie, provdala za Ferdinanda Parmského, vévodu z Parmy. Manžela nesnášela. Ferdinand, který byl o pět let mladší, byl ošklivý, nevzdělaný a bez hygienických návyků. Manželky se bál. Marie Amálie se podle nařízení matky, Marie Terezie, provdala za Ferdinanda Parmského, vévodu z Parmy. Manžela nesnášela. Ferdinand, který byl o pět let mladší, byl ošklivý, nevzdělaný a bez hygienických návyků. Manželky se bál. Marie Amálie žila výstředním životem a dle vyjádření její sestry ve stáří ztratila veškerý svůj půvab. Marie Amálie byla v pořadí osmým potomkem Marie Terezie (na snímkou). Mezi matkou a dcerou nepanoval hlubší vztah, po letech dokonce přerostl ve vzájemnou nenávist. Marie Amálie na zásnubním obrazu s Ferdinandem Parmským. Brala si ho proti své vůli a z manžela, jeho vzhledu, nízké inteligence i chování, byla zděšená. Manžel jí byl odporný.