Galerie: FK Kolín - Dukla Praha B.

Z přípravného utkání FK Kolín - Dukla Praha B (0:6). Z přípravného utkání FK Kolín - Dukla Praha B (0:6). Z přípravného utkání FK Kolín - Dukla Praha B (0:6). Z přípravného utkání FK Kolín - Dukla Praha B (0:6). Z přípravného utkání FK Kolín - Dukla Praha B (0:6). Z přípravného utkání FK Kolín - Dukla Praha B (0:6). Z přípravného utkání FK Kolín - Dukla Praha B (0:6). Z přípravného utkání FK Kolín - Dukla Praha B (0:6). Z přípravného utkání FK Kolín - Dukla Praha B (0:6). Z přípravného utkání FK Kolín - Dukla Praha B (0:6). Z přípravného utkání FK Kolín - Dukla Praha B (0:6).