1/1

Starostka Mnichovic Petra Pecková na semináři 'Retence vody v krajině a sídlech' Středočeského inovačního centra v Praze.

Starostka Mnichovic Petra Pecková na semináři 'Retence vody v krajině a sídlech' Středočeského inovačního centra v Praze.

Zdroj: archiv Petry Peckové