Nepodmíněné tresty

od 16.6.2012, 3 SU – Martin Sýkora (Přistoupim), 2 SU – Ladislav Němec (Libodřice),  1 SU –    Lukáš Pohanka (Libodřice), Jan Říha (Býchory), 24 měsíců od 16.6.2012 do 16.6.2014 – Zdeněk Týma (Jestřabí Lhota).

Různé

1. DK trestá oddíl kopané Sokol Jestřabí Lhota pokutou 20 000,- Kč dle přílohy 2 čl. 1d a článku 6 odstavec 5 DŘ FAČR. Dále DK trestá oddíl kopané Sokol Jestřabí Lhota odebráním 9 soutěžních bodů dle přílohy 2 článku 1/ d  DŘ FAČR. Pokuta je splatná do 6.7.2012.
2. Hospodář OFS provede odečet poplatku za projednání v DK ve výši 100 Kč dospělí a 50 Kč mládež výše uvedeným oddílům.

Poučení: proti rozhodnutí DK se mohou jednotlivci i oddíly odvolat v souladu s čl. 24 a 25 DŘ FAČR.⋌