Nepodmíněně, 4 SU – Martin Horáček (Bečváry), Tomáš Veselý (Ždánice), 1 SU – Jiří Janoušek (Radim), Rostislav Zámiš (Týnec nad Labem), 3 měsíce: Jindřich Martínek (Ratenice) – zákaz výkonu funkce kapitána nepodmíněně od 23.4.2015 do 22.7.2015. Dále DK uděluje pokutu 400,-Kč. Ta je splatná do 7.5.2015, Pavel Bašta (Ratenice) – zákaz výkonu funkce vedoucího mužstva nepodmíněně od 23.4.2015 do 22.7.2015. Dále DK uděluje pokutu 400,-Kč. Ta je splatná do 7.5.2015. DK dále uděluje pokutu 1000,-Kč oddílu Sokol Ratenice. Ta je splatná do 7.5.2015.

Vykoupení: Václav Dudek (Vrbová Lhota) – činnost uvolněna dnem 23. 4. 2015.

Žádost o prominutí zbytku trestu: Karel Koubek (Býchory), Vratislav Mlika (Týnec nad Labem) – zamítá se.