Nepodmíněně: 3 SU – Jan Skala (Velký Osek), 2 SU – David Herzog (Hradištko I), 1 SU – Pavel Škopek (Libodřice).
DK projednala: 1. SK Břežany II okamžitě předloží doklad o zaplacení pokuty udělené pod č.j.100/13. Pokud nebude doklad předložen, bude DK postupovat v souladu s čl. 10, příl. 2 DŘ.
Žádost o prominutí zbytku trestu: Lukáš Verbynský (Tuklaty), Milan Kubelka (Rostoklaty) –  zamítá se.