Nepodmíněně, 3 SU – Petr Stempák (Tři Dvory), Michal Klouček (dorost Štítarský SK), Adam Vančura (dorost Záboří nad Labem.

Žádost o prominutí zbytku trestu: Stanislav Teplý (Veltruby) – vyhovuje se. Zbytek trestu 1 SU se podmínečně odkládá na dobu 3 měsíců od 18. června do 17. září 2015.

Různé: 1. DK na návrh KR uděluje pokutu 400,-Kč rozhodčímu Karlu Freundovi.