Nepodmíněné tresty: 6 SU, od 29.9.2012 – Michal Sýkora (Týnec nad Labem), 4 SU, od 30.9.2012 – Ladislav Líbal (Třebovle), 3 SU, od 29.9.2012 – Patrik Kubinec (Týnec nad Labem), Lukáš Syřínek (Velký Osek), 2 SU,  od 29.9.2012 – Jan Uher (Bečváry), Václav Schnurfeil (Radim), od 30.3.2012 – Martin Scheder (Nebovidy), Filip Bortlík AFK Pečky), 1 SU, od 22.9.2012 – Jaroslav Křivka (Kšely), od 29.9.2012 – Martin Křivka (Kšely), od 30.9.2012 – Tomáš Novotný (Radovesnice II), Jan Smolík (Ohaře), Jaroslav Ontl (AFK Pečky).

Neprojednáno: Lukáš Hošek (Červené Pečky) – chybí pověření.

DK projednala: Tomáš Packa (Tuchoraz) – zastavena činnost do projednání přestupku. Na příští schůzi předloží klub TJ Kouřim doklad o zaplacení pokuty udělené dne 12.9.2012.

Žádost o prominutí zbytku trestu: Jaroslav Branda (Ohaře) – zamítá se, David Mlázovský (Libodřice) – vyhovuje se. Zbytek trestu se ruší, činnost uvolněna dnem 3.10.2012.

Předvolání na jednání DK dne 10.10.2012 v 16.15 hodin: se dostaví hráč FC Tuchoraz Tomáš Packa a vedoucí mužstva dorostu Martin Černý.