Nepodmíněně tresty

5 SU – Jakub Škarka (Hradištko I), 1 SU – Miroslav Rauch (Červené Pečky B), František Mašek (Volárna).

Vykoupení

Jan Vaníček (Radim B), Lukáš Jelínek (Krakovany) – činnost uvolněna dnem 27. března 2014.

Žádost o prominutí zbytku trestu

Michal Lepší, Karel Kozdera (oba Štítarský SK), Jan Špinka (Krakovany) – zamítá se.

DK projednala

1. DK předává do KR rozhodčího Milana Navrátila a rozhodčího Karla Vlka pro nedostatky v zápise o utkání.

Poznámka: Proti rozhodnutí DK je možno podat do 7 dnů ode dne oznámení nebo doručení rozhodnutí DK odvolání k příslušnému odvolacímu orgánu s doloženým poplatkem jehož výše je stanovena článkem  61, odst. 5 DŘ FAČR (u mládeže a žen v poloviční výši).