„Žádné vstupné ani jiné poplatky nevybíráme," hlásí trenér Tomáš Dvořáček.
Další informace získáte na telefonním čísle 728 161 489 nebo na mailu: to.dvoracek@seznam.cz