provinilec je povinen se disciplinárního řízení zúčastnit nebo může své vyjádření učinit i písemně s výslovným souhlasem k projednání bez jeho účasti.

Nepodmíněné tresty: 1 SU, od 28.10.2012 – Martin Krajíček (Jestřabí Lhota), Kamil Truxa (Týnec nad Labem).
Žádost o prominutí zbytku trestu: Miloslav Šindelář  (Volárna) – zamítá se.
DK projednala: DK uděluje pokutu 2000,-Kč oddílu SK Břežany II. Pokuta je splatná do 15 dní od doručení.
Předvolání na jednání DK dne 7.11.2012 v 16.15 hodin:  Do schůze se dostaví Miroslav Bartoš – hráč Kouřimi a odpovědný zástupce Kouřimi, v 16.30 hodin: se dostaví Lukáš Svoboda – hráč Týnce nad Labem a odpovědný zástupce Týnce.