Nepodmíněné tresty

od 21.4.2012, 12 měsíců nepodmíněně – Miloslav Šindelář (Volárna), od 22.4.2012, 18 měsíců nepodmíněně – Michal Pluhař (Nebovidy), od 28.4.2012,  4 SU – Karel Suchý (Křečhoř), 3 SU – Tomáš Chábera (Ratboř), 1 SU – Lukáš Vokřál (Nová Ves), Lukáš Barták (Lošany), Petr Hejduk (Nebovidy), Pavel Košický (Týnec), od 29.4.2012, 6 SU – Pavel Mareček (dor. Veltruby), 5 SU – Pavel Kalina (Veltruby).

Žádost o prominutí zbytku trestu

Daniel Kmoch (Polepy) – DK žádosti vyhovuje a zbytek trestu se ruší. Sportovní činnost uvolněna od 2.5.2012.

Jaroslav Váša (Týnec) – zamítá se.

Jan Hnilička (Kořenice) – DK žádosti vyhovuje a zbytek trestu se ruší. Sportovní činnost uvolněna od 2.5.20123.

Různé

1. DK trestá oddíl kopané Sokol Volárna pokutou 15 tisíc korun dle příl. 2, čl. 1/d a č. 6/5 DŘ FAČR. Dále DK trestá oddíl kopané Sokol Volárna odebráním šesti soutěžních bodů dle příl. 2 čl. 1/d DŘ FAČR. Pokuta je splatná do 18.5. 2012.

2. DK trestá oddíl SS Nebovidy pokutou 8000 korun, splatná je 18.5.2012.

3. Neprojednáno: maryška Jiří – Sokol Přistoupim – chybí náležitosti.

Hospodář OFS provede odečet poplatku za projednání v DK ve výši 100 Kč dospělí a 50 Kč mládež výše uvedeným oddílům.