Nejen fotbalové kluby na Kolínsku mají problém vyjít s penězi. A už skoro vůbec nemají možnost do něčeho investovat. Téměř každý fotbalový oddíl vám sepíše seznam věcí, co by potřeboval opravit, vylepšit nebo koupit.

Jenže pak přichází otázka, kde na to vzít? Klubové pokladny jsou prázdné a systém dotací od státu nebo jednotlivých asociací je poměrně složitý.

A jak na to?

„Zjednodušení žádostí a vyúčtování dotací,“ přesně to byl udělali například členové fotbalových výborů ve Veltrubech nebo sousedním Velkém Oseku.

„Nikdo to řádně neumí, proto se nečerpá,“ dodávají shodně.

Podobně mluví například lidé z plaveckého oddílu SOP Kolín.

Otázek na toto téma je mnoho, ale zatím se nic neděje. Žádný jednoduchý a úspěšný systém na obzoru není. Přitom po něm kluby volají.

„Sport na venkově nemá na každou činnost odborníka. Jsem hospodář dvou fotbalových oddílů, zároveň trénuji dvě věkové kategorie. Při tomto vytížení ještě zpracovávat administrativně náročné žádosti včetně následného vyúčtování zabere spousta času, přitom se jedná o stále se opakující podklady. Jenže nesmí být starší než tři měsíce. Přitom dotace na činnost lze jednoduše stanovit podle seznamu členů oddílu s doloženou platbou členských příspěvků z účetnictví,“ podotkl Martin Koška z Velkého Oseka.

„Jednoduchost, účelnost, dodržení předem nastavených pravidel. Zjednodušit a správně časovat celý proces pro podání žádostí. Dát dostatek času pro přípravu projektu,“ připojil se k seznamu oslovených sekretář Tuchorazi Jan Hába.

Ten přidává další pohled. „Řešíme zásadní problémy se stavem sportovišť, které spravujeme. Jsou na nás kladeny stále větší nároky v oblasti zajištění, zabezpečení a vybavení sportovišť, ale na druhou stranu se nám nedostává možnosti jejich pořízení, správy nebo úprav. Žádosti jsme podávali pravidelně, ale buď byl grant zrušen úplně, nebo v něm nebylo dostatek peněz k uspokojení naší žádosti,“ konstatoval.

Problémy s penězi a dotacemi neřeší pouze fotbalové kluby, ale i další. Například stáj Václav Kolín, která se zaměřuje na práci s koňmi.

„Jsem pro zásadní zjednodušení žádostí a větší podporu dětí a mládeže ve větší možné míře,“ hlásí Václav Drbal.

„Náš klub byl postižen v minulosti restituční kauzou a nyní platíme 20.000,-Kč měsíčně, což je zcela likvidní a nelze vzhlížet do budoucna,“ dodal.

Klub kolínských turistů by se nejraději zaměřil na finanční podporu spolků provozujících sportovní – nesoutěžní – aktivity dospělých, zejména seniorů.

Podobný názor mají v Tělovýchovné jednotě ASPV Ovčáry, kde by zajistili větší finanční podporu malým jednotám s malým počtem členů.

„Jsme malou organizací na vesnici, která má název TJ, ale ve skutečnosti jsme zaměřeni na Českou asociaci sportu pro všechny, odkud čerpáme veškeré podklady pro svojí činnost. Naše činnost je zaměřena především na cvičení dospělých. Nemáme dostatečné zázemí, kde cvičení provozovat, ale přesto se snažíme organizaci udržet v činnosti a doufat, že zájem o pohyb se dostane do lepších časů. Největší problém vidím, že stát dostatečně finančně nepodporuje TJ,“ uvedl člen Hynek Tichý.

„Náš konkrétní příběh se týká na nácvik hromadných skladeb pro slety a WG, kde jsme v devadesátých letech měli velký zájem cvičenců o vystupování. Postupem doby zájem o cvičení ubýval, protože náklady na tyto akce finančně rostou a nejsou podporovány státem. Nemalou měrou tomu přispěla i privatizace SAZKY,“ doplnil ho kolega Jaromír Podnecký.

PODPORA SENIORŮ A HLAVNĚ DĚTÍ

Nejde se zavděčit všem. Jedni by podporovali seniory a dospělé, druzí zase mládež.

„Určitě jsem pro větší podporu mládeže a dětí,“ hlásí Martin Turek, jeden ze zakladatelů skupiny Spartan Race v Kolíně.

„Problémy jsou především finanční. Nemáme peníze na pronájmy prostor, kde by jsme mohli s dětmi cvičit. Přes léto se scházíme venku, ale přes zimu a za nepříznivého počasí nemáme na drahý pronájem a tréninky jsou tím omezené. Další problém je materiální vybavení, kde opět narážíme na nedostatek peněz. Je nám to moc líto, ale bohužel bez peněz to pořádně dělat nejde,“ posteskl si.

NEJDE JEN O AREÁLY, ALE TAKÉ TRENÉRY

Ve většině případů nejde jen o údržbu areálu nebo stadionu. Chybí také kvalifikovaní lidé. Hlavně trenéři, kteří by se ve své volné chvíli chtěli věnovat mládeži.

„Nemáme peníze na trenéry, proto to dělají jenom skalní, a na ně je toho mnohdy moc. Dále by se mělo přestat vydávat peníze na přestupy či nákup hráčů. Na to si mají shánět kluby peníze jinde (sponzory, reklamy). Ušetřené peníze pak rozdělit mezi kluby na činnost,“ připojil názor Josef Musil ze spolku Sport Kolín.

Zatímco většina oslovených má s financování špatné zkušenosti, v Tělovýchovné jednotě Slavoj Český Brod je tomu naopak.

„Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy bylo k naší jednotě v posledních dvou letech velmi štědré v oblasti investic. Uvítali bychom však snížení vlastní participace, neboť 40% participace už je opravdu velmi vysoká částka, která nás postavila před těžké rozhodnutí, zadlužit jednotu několikaletým vysokým úvěrem. Dále bychom uvítali transparentní vyhlašování podmínek, hodnotících kritérií a také výsledků všech dotačních titulů, jak tomu bylo například v letošním roce. Dále bychom uvítali, aby se zkrátilo období posuzování a rozhodování takovým způsobem, abychom mohli s případnými přidělenými prostředky včas počítat při sestavovaní vlastních rozpočtů. Výrazně by se zefektivnila naše práce, která je z velké části dobrovolná,“ řekla tejemnice Marcela Chuchlová.

„V současné době nás nejvíce trápí vlastní finanční rozpočet, který budeme muset zatížit investičním úvěrem, vzhledem k navýšení participace u investičních grantů na 40%. Proto je pro nás zachování dotačního titulu velmi důležité, jinak budeme muset zastavit všechny plánované drobné opravy a údržbu našich sportovních zařízení, což se projeví na jejich stavu a takzvaně nás to dožene o několik let déle. Máme velmi rozsáhlý sportovní majetek v hodnotě bezmála 40 miliónů korun, který slouží necelé tisícovce vlastních členů, ale taky slouží jako prostor pro tělesnou výchovu dvou základních škol, gymnázia a mateřských škol,“ dodala.

Všichni věří, že se začne blýskat na lepší časy.