Nepodmíněné tresty

od 2.6.2012, 6 SU – Pavel Pěkný, Miroslav Kraus (oba Lošany), 2 SU –     Pavel Tichomirov (Svojšice), 1 SU –     Ivan Linhart (Pašinka).

Různé

1. trestá rozhodčího Miroslava Hrdličku pokutou 300,- Kč dle příl. 3 čl. 10 DŘ a čl. 6/2 DŘ FAČR. Pokuta je splatná do 22.6.2012.
2. Hospodář OFS provede odečet poplatku za projednání v DK ve výši 100 Kč dospělí a 50 Kč mládež výše uvedeným oddílům.

Poučení: proti rozhodnutí DK se mohou jednotlivci i oddíly odvolat v souladu s čl. 24 a 25 Disciplinárního řádu FAČR.