Nepodmíněné tresty: 6 SU – Pavel Sova (Libodřice), 5 SU – Jan Dřízhal (Chotutice), 1 SU – Milan Čepela (Bělušice), Milan Převrátil (Červené Pečky B).

Neprojednáno: David Oliva (Veletov) – chybí náležitosti.

Jiné: 1. DK trestá rozhodčího Romana Piknera pokutou 200,-Kč. Pokuta zaplacena na místě. 2. DK zastavuje činnost rozhodčímu Milanu Navrátilovi a Jiřímu Dvořákovi do projednání jejich přestupku.