Podmíněné tresty do 26. listopadu2008
2 SU – Michal Malý (Kšely), 1 SU – Lukáš Blažek (Velké Chvalovice), Zdeněk Kubelka (Zásmuky), Tomáš Novotný (Býchory).

Nepodmíněné tresty od 27. srpna 2008
4 SU – Jan Vaněk (Ratboř), 3 SU – Martin Sandholc (Krakovany).

Žádost o prominutí zbytku trestu
Karel Žižka (Krakovany), Ondřej Bekešský (J. Lhota) – zamítá se, oba hráči proměnili podmínečný trest.

Různé
1. Do příští schůze DK dne 3. září v 16.30 hodin se dostaví asistent trenéra Vladimír Novák st. (Tři Dvory).
2. Hospodář OFS provede odečet poplatku za projednání v DK ve výši 100,- Kč dospělí a 50,- Kč mládež výše uvedeným oddílům.
Poučení: proti rozhodnutí DK se mohou jednotlivci i oddíly odvolat v souladu s čl. 24 a 25 Disciplinárního řádu ČMFS.