Nepodmíněné tresty od 11. listopadu 2009

4 SU – Pavel Bauer (Dobřichov), 3 SU – Josef Jušta (Krakovany), Tomáš Svoboda (Kouřim), 2 SU – Otto Pospíšil (dorost Krakovany), Luděk Kubásek (Bečváry), 1 SU – Tomáš Freund (Plaňany), Martin Vokoun (Konárovice), Radovan Mlika (Týnec nad Labem), Tomáš Heller (dorost Sendražice), Radek Souček (Dobřichov).

Žádost o prominutí zbytku trestu

Milan Matoušek (Tuklaty) – zamítá se.

Různé

1. Do příští schůze DK 18.11. 2009 v 16.00 hodin se dostaví odpovědný oddílu SK Břežany II.
2. DK odročuje projednání přestupků pozvaných účastníků utkání FK Kolín B – Český Brod B a z tohoto důvodu předvolává do zasedání DK dne 18.11.2009 v 16.15 hodin – Jaromír Hárovník (vedoucí mužstva FK Kolín B), Jan Kubrycht (kapitán FK Kolín B), Jaroslav Petana a Petr Vaníček (oba hráči FK Kolín B), Luboš Vala (hlavní rozhodčí utkání FK Kolín B – Český Brod B). DK upozorňuje předvolané účastníky na jejich povinnost zúčastnit se jednání. (článek 16 odst. 1 a 4 DŘ ČMFS).
3. Hospodář OFS provede odečet poplatku za projednání v DK ve výši 100,–Kč dospělí a 50,–Kč mládež výše uvedeným oddílům.
Poučení: proti rozhodnutí DK se mohou jednotlivci i oddíly odvolat v souladu s článku 24 a 25 Disciplinárního řádu ČMFS.