Podmíněné tresty do 31. prosince 2008
2 SU – Daniel Křivský (Býchory), Pavel Müller (Chotutice), 1 SU – Marek Chvalovský (Býchory), Daniel Kolář (Břežany II), David Kratochvíl (Pašinka), Zdeněk Havlíček (Horní Kruty), Marek Benko (Dolní Chvatliny).

Nepodmíněné tresty od 1. října 2008
6 SU – Milan Šourek (dorost Týnec n. L.), 5 SU – Martin Horáček (dorost Jestřabí Lhota), 3 SU – Ivan Kundla (Býchory), Michal Pluhař, Václav Stehlík (oba Nebovidy), David Mlázovský (Libodřice), 2 SU – Jaroslav Švanda (Volárna).

Žádost o prominutí zbytku trestu
Robert Maxian, Jiří Kruliš (oba Plaňany) – zamítá se pro závažnost přestupku.

Různé
1. DK nepotrestala Marcela Strniště (Plaňany B), Martina Kubištu (žák Liblice) – chybí podpis kapitána a vedoucího družstva (u žáků). 2. Do příštího zasedání DK dne 8. října 2008 v 16.45 hodin se dostaví hlavní pořadatel utkání Býchory – Jestřabí Lhota pan Jiří Podnecký. 3. Do příštího zasedání DK dne 8. října 2008 v 17.00 hodin se dostaví hlavní rozhodčí utkání Kšely – Plaňany B a Kšely – Liblice pan Tomáš Macháček. 4. Hospodář OFS provede odečet poplatku za projednání v DK ve výši 100,- Kč dospělí a 50,- Kč mládež výše uvedeným oddílům.

Poučení: proti rozhodnutí DK se mohou jednotlivci i oddíly odvolat v souladu s čl. 24 a 25 Disciplinárního řádu ČMFS.