Podmíněné tresty do 27. září 2008

2 SU – Aleš Krutský (Chotutice), Aleš Špinka (žák Tři Dvory), Tomáš Kubásek (Bečváry), Jiří Psutka (Liblice), 1 SU – Jiří Hansl (Žiželice), Karel Chlumský (Cerhenice).

Nepodmíněné tresty od 28. května 2008

5 SU – Karel Žižka (Krakovany, proměněný podmínečný trest), 4 SU – Filip Husák (Křečhoř), 2 SU – Martin Scheder (Nebovidy, proměněný podmínečný trest), Jaroslav Pečenka (Nučice), Jan Hampl (dorost Radim), 6 měsíců – Radek Zábraha (Zásmuky) – zákaz výkonu funkce vedoucího mužstva.

Důtka
Ladislav Nezbeda (Dolní Chvatliny).

Různé

1. DK trestá oddíl kopané Sokol Zásmuky pokutou 1000,–Kč. Pokuta je splatná do 24. června 2008.
2. Do příští schůze DK dne 11. června 2008 v 16.30 hodin se dostaví Josef Psutka – hlavní pořadatel utkání OP dorostu Liblice – Radim a Petr Šafránek – vedoucí mužstva Radimi).
3. Hospodář OFS provede odečet poplatku za projednání v DK ve výši 100,– Kč dospělí a 50,– Kč mládež výše uvedeným oddílům.
Poznámka: proti rozhodnutí DK se mohou jednotlivci i oddíly odvolat v souladu s čl. 24 a 25 DŘČMFS.