Podmíněné do 13. září 2008


2 SU – Jakub Pospíšil (dorost, Břežany II), David Franek (Tuchoraz), Václav Seifert (Dobřichov), 1 SU – Radim Dedek (Šťítary).


Nepodmíněné tresty od 14. května 2008


7 měsíců – Viktor Gráf (Nebovidy), 3 měsíce – Eduard Mráček (Starý Kolín) – zákaz výkonu kapitána, Jiří Ryšávka (Starý Kolín) – zákaz výkonu funkce vedoucího mužstva, 5 SU – Petr Kadeřábek (Tuchoraz), 3 SU – Marcel Dohanič (Zásmuky).


Žádost o prominutí zbytku trestu


Jan Černohlávek (dorost Tři Dvory) – vyhovuje se a mění na 2 SU podmínečně do 13. prosince 2008.
David Kundrum (Dobré Pole), Milan Čepela (Bělušice) – zamítá se.


Důtka


Jan Vu (Radim).


Různé


1. DK trestá oddíl kopané Sokol Starý Kolín pokutou 1000,–Kč. Pokuta je splatná do 30. května 2008.
2. Do schůze DK dne 21. května 2008 v 16.30 hodin se dostaví odpovědný zástupce oddílu FC Tuchoraz.
3. DK neprojednala: Ludvík Svoboda (dorost Sendražice).
4. Hospodář OFS provede odečet poplatku za projednání v DK ve výši 100,–Kč dospělí a 50,–Kč mládež výše uvedeným oddílům.
Poznámka: proti rozhodnutí DK se mohou jednotlivci i oddíly odvolat v souladu s čl. 24 a 25 DŘČMFS.