Nepodmíněné tresty

2 SU – Lukáš Luťha (Volárna), 1 SU – Martin Jícha (Nučice).

Žádost o prominutí zbytku trestu

Jaroslav Černý (Týnec nad Labem) – nepovoleno, není v souladu s čl. 31 DŘ.

Různé

Hospodář OFS provede odečet poplatku za projednání v DK ve výši 100,- Kč dospělí a 50,- Kč mládež výše uvedeným oddílům.
Poučení: proti rozhodnutí DK se mohou jednotlivci i oddíly odvolat v souladu s čl. 24 a 25 Disciplinárního řádu ČMFS.