Nepodmíněné tresty od 8. 4. 2009
3 SU – Michal Kuntoš (Lošany), Miroslav Vejdělek (Dolní Chvatliny).

Podmíněné tresty do 7. 7. 2009
2 SU – Jaroslav Černý (Týnec nad Labem), Oldřich Ryšánek (Nebovidy), Jiří Vyhnal (Tuklaty), 1 SU – Ladislav Brůna (Volárna), Robert Schovanec (Liblice), Petr Pačes (Jevany).

Žádost o prominutí zbytku trestu

Jan Vendl (Kořenice) – vyhovuje se a mění na 1 SU podmíněně od 8. 4. do 7. 7. 2009.

Různé
1. Hospodář OFS provede odečet poplatku za projednání v DK ve výši 100,–kč dospělí a 50,–kč mládež výše uvedeným oddílům.
Poučení: proti rozhodnutí DK se mohou jednotlivci i oddíly odvolat v souladu s čl. 24 a 25 Disciplinárního řádu ČMFS.