Nepodmíněné tresty od 1. 4. 2009
4 SU – Michal Březina (Dobré Pole, proměněná podmínka), 3 SU – Vojtěch Mišák (Břežany II, proměněná podmínka), Martin Březina (Štítarský SK), Adam Přibyl (Nebovidy), 2 SU – Ladislav Kruliš (Ratboř), Jiří Baško (Křečhoř).

Podmíněné tresty do 30. 6. 2009
2 SU – Patrik Šulc (Tuchoraz), Martin Kout (Křečhoř), 1 SU – Jan Novotný (Dobré Pole), Václav Malý (Němčice), Tomáš Nouzák (Liblice), Jaroslav Novák (Kozojedy).

Důtka

Josef Kunášek (Štítarský SK), Jan Vedral (Nučice).

Různé
1. DK trestá rozhodčího Miroslava Kratochvíla za porušení pravidla 5 fotbalu při nesoutěžním utkání Libodřice – Býchory zákazem výkonu funkce rozhodčího na 2 měsíce s podmíněným odkazem do 30. 6. 2009. Dále DK trestá rozhodčího Miroslava Kratochvíla pokutou 500,–kč. Pokuta je splatná do 16. 4. 2009.
2. Hospodář OFS provede odečet poplatku za projednání v DK ve výši 100,–kč dospělí a 50,–kč mládež výše uvedeným oddílům.
Poučení: proti rozhodnutí DK se mohou jednotlivci i oddíly odvolat v souladu s čl. 24 a 25 Disciplinárního řádu ČMFS.