Nepodmíněné tresty

od 18. 6. 2011, 6 SU – Jan Svoboda (Břežany II), 3 SU – Ladislav Vodrážka (žák, Ovčáry), 2 SU – Jan Soumar (Dobré Pole), 1 SU – Matouš Trejbal (Břežany II), od 19. 6. 20011, 7 SU – Tomáš Kukal (Nebovidy).

Žádost o prominutí zbytku trestu

Aleš Záleský (Týnec nad Labem) – zamítá se.

Různé

1. DK trestá oddíl kopané Podlipan Kšely pokutou 500,- Kč za porušení čl. 21 odst. 2 SŘ fotbalu, jelikož v souladu s článkem 24 odst. 2 SŘ fotbalu odpovídá klub za pořadatelskou službu. Pokuta je splatná do 15 dnů od doručení rozhodnutí DK OFS Kolín.
2. Do DK se dostavil Miroslav Březina k projednání svého nesportovního chování po utkání Čechie Veltruby – TJ Nová Ves. Rozhodnutí DK: DK trestá TJ Nová Ves, oddíl kopané pokutou 1 000,- Kč za hrubé nesportovní chování Miroslava Březiny, za kterého je oddíl disciplinárně odpovědný. Pokuta zaplacena na místě
3. Hospodář OFS provede odečet poplatku za projednání v DK ve výši 100,–Kč dospělí a 50,–Kč mládež výše uvedeným oddílům.
Poučení: proti rozhodnutí DK se mohou jednotlivci i oddíly odvolat v souladu s čl. 24 a 25 Disciplinárního řádu ČMFS.