Nepodmíněné tresty

od 21. 5. 2011, 2 SU – Martin Koubský, 1 SU – Jiří Volný (oba Lošany), od 28. 5. 2011, 1 SU – Daniel Peřestý, Jan Veselý (oba Rostoklaty), Martin Loskot (Velký Osek), Rudolf Pícha (Tuklaty), od 29. 5. 20011, 2 SU – Ondřej Vaňkát (Polepy), 1 SU – Lukáš Holub (Dobřichov), Ladislav Němec (Libodřice), Martin lepší (Štítarský SK).

Žádost o prominutí zbytku trestu

Tomáš Blahut (Horní Kruty) – vyhovuje se a zbytek trestu se mění na 3 SU od 1. 6. 2001 do 31. 8. 2011.
Ivan Poula, Jaroslav Jenšík, Petr Federle (vš. Rostoklaty) – zamítnuto.

Různé

1. Do trestá na základě disciplinárního zjištění oddíl kopané Sokol Veletov pokutou 2 000,- Kč za hrubé nesportovní chování pana Milana Jankovského – hlavního pořadatele při utkání III. tř. A Veletov – Volárna, za něhož je oddíl disciplinárně odpovědný. Pokuta je splatná do 15. dnů od doručení rozhodnutí DK OFS Kolín.

2. Do schůze DK dne 8. června 2011 v 16.30 hodin se dostaví pan Ladislav Němec – oddílový pomezní rozhodčí při utkání Polepy B – Libodřice B k projednání svého nesportovního chování. Dále se dostaví odpovědný zástupce oddílu FK Libodřice.

3. Do schůze DK dne 8. června 2011 v 16.45 hodin se dostaví pan Karel Freund – hlavní rozhodčí utkání Lošany - Ratenice k dokončení projednání věci na základě návrhu KR OFS.

4. DK bere na vědomí odvolání proti rozhodnutí DK OFS Kolín ze dne 18. května 2011.

5. Hospodář OFS provede odečet poplatku za projednání v DK ve výši 100,–Kč dospělí a 50,–Kč mládež výše uvedeným oddílům.

Poučení: proti rozhodnutí DK se mohou jednotlivci i oddíly odvolat v souladu s čl. 24 a 25 Disciplinárního řádu ČMFS.