Nepodmíněné tresty

od 15. 5. 2011, 5 měsíců – Pavel Hoffman (žák Plaňany) – do 14.10.2011, 3 SU – Dominik Dömötör (žák Plaňany), od 22. 5. 2011, 2 SU – Leoš Krejčík (Svojšice), Pavel Bříza (Ratboř), Milan Pohanka (Veletov).

Žádost o prominutí zbytku trestu

Michal Váša (Týnec n. L.), Michal Šudy (Svojšice) – zamítnuto.

Různé

1. Do schůze DK dne 1. června 2011 v 16.30 hodin se dostaví Milan Jankovský (Veletov) k projednání svého nesportovního chování v zápase Veletov – Volárna. Dále se dostaví odpovědný zástupce oddílu Sokol Veletov.
2. DK neprojednala: Martin Koubský, Jiří Volný (oba Lošany).
3. Hospodář OFS provede odečet poplatku za projednání v DK ve výši 100,–Kč dospělí a 50,–Kč mládež výše uvedeným oddílům.
Poučení: proti rozhodnutí DK se mohou jednotlivci i oddíly odvolat v souladu s čl. 24 a 25 Disciplinárního řádu ČMFS.