Nepodmíněné tresty

od 23. 4. 2011, 7 SU – Otmar Macek (Starý Kolín), 4 SU –Lukáš Bláža (dorost Veltruby).

Žádost o prominutí zbytku trestu

Jiří Sodoma (Velký Osek), Kamil Šmejkal (Nová Ves), Petr Nágl (Plaňany), Jan Radla (Býchory) – žádost se zamítá.

Různé

1. Do schůze DK se dostavil Jiří Ryšávka (Starý Kolín) k projednání svého nesportovního chování při utkání Volárna – Starý Kolín. Rozhodnutí: DK trestá oddíl kopané Sokol Starý Kolín pokutou 1000,–Kč. Pokuta je splatná do 13. května 2011.
2. Neprojednáno: Karel Suchý (Křečhoř).
3. Hospodář OFS provede odečet poplatku za projednání v DK ve výši 100,–Kč dospělí a 50,–Kč mládež výše uvedeným oddílům.
Poučení: proti rozhodnutí DK se mohou jednotlivci i oddíly odvolat v souladu s čl. 24 a 25 Disciplinárního řádu ČMFS.