Nepodmíněné tresty

od 10. 4. 2011, 2 SU – Tomáš Kluczka (dorost, Břežany II), od 16. 4. 2001, 3 SU – Kamil Kubera (Tři Dvory), Jan Sikáček (Bečváry), 2 SU – Petr Sukdolák (Veltruby), 1 SU – Jan Kovalczuk (Nebovidy), Jiří Sedláček (Horní Kruty), od 17. 4. 2011, 3 SU – Lukáš Hošek (Červené Pečky), 1 SU – Martin Svoboda (Radovesnice II), Pavel Mašek (Velký Osek).

Žádost o prominutí zbytku trestu

Rudolf Durdil (Velký Osek) – vyhovuje se a zbytek trestu se ruší.
Martin Horník (Hradišťko I) – žádost se zamítá.

Různé

1. Do DK se dostavil Karel Koubek k projednání nesportovního chování v utkání Býchory – Konárovice. Rozhodnutí DK: zastavení závodní činnosti na 2 SU nepodmíněně od 13. 4. 2011.
2. Do DK se dostavil Stanislav Navrátil k projednání nesportovního chování v utkání dorostu Břežany II – Zásmuky. Rozhodnutí DK: DK trestá oddíl SK Břežany II pokutou 1000,–Kč. Pokuta je splatná do 6. 5. 2011.
3. Do DK se dostavil Milan Dudáš k projednání nesportovního chování při utkání Třebovle – FK Kolín B. Za oddíl FK Kolín B byl přítomen Jan Balík. Rozhodnutí DK: DK trestá oddíl kopané pokutou 2000,–Kč. Pokuta je splatná do 6. 5. 2011.
4. Hospodář OFS provede odečet poplatku za projednání v DK ve výši 100,–Kč dospělí a 50,–Kč mládež výše uvedeným oddílům.

Poučení: proti rozhodnutí DK se mohou jednotlivci i oddíly odvolat v souladu s čl. 24 a 25 Disciplinárního řádu ČMFS.