Nepodmíněné tresty

od 9. 4. 2011, 3 SU – Jan Radla (Býchory), Kamil Šmejkal (Nová Ves), 2 SU – Rudolf Durdil (Velký Osek), 1 SU – Václav Řehák (Chotutice), Martin Valeš (Dobřichov), Zdeněk Holeček (Jestřabí Lhota), Lukáš Vokřál (Nová Ves), Tomáš Sixta (Krakovany), od 10. 4. 2011, 2 SU – Jan Kousal (Dobřichov), Jiří Pecka (Nebovidy), 1 SU – Dominik Výborný (Břežany II).

Žádost o prominutí zbytku trestu

Jan Valový (Svojšice), Jan Strejček (Velký Osek), Michal Výborný (Lošany) – zamítá se.

Různé

1. Na příští zasedání DK dne 20. dubna 2011 se dostaví v 16.45 vedoucí mužstva Břežany II Stanislav Navrátil – nesportovní chování. DK zastavuje panu Navrátilovi činnost do projednání případu. Dále se dostaví odpovědný zástupce SK Břežany II.
2. Na příští zasedání DK v 17.00 hodin se dostaví hráč Býchor Karel Koubek – nesportovní chování. DK zastavuje panu Koubkovi činnost do projednání případu.
3. Na příští zasedání DK v 17.15 hodin se dostaví vedoucí mužstva FK Kolín Milan Dudáš – nesportovní chování. DK zastavuje panu Dudášovi činnost do projednání případu. Dále se dostaví odpovědný zástupce FK Kolín.
4. Hospodář OFS provede odečet poplatku za projednání v DK ve výši 100 Kč dospělí a 50 Kč mládež výše uvedeným oddílům.

Poučení: proti rozhodnutí DK se mohou jednotlivci i oddíly odvolat v souladu s čl. 24 a 25 Disciplinárního řádu ČMFS.