Nepodmíněné tresty

od 26. 3. 2011, 1 SU – Radek Šolta (Radovesnice II), od 27. 3. 2011, 2 SU – Petr Grubr (Týnec nad Labem), od 2. 4. 2011, 3 SU – Martin Horník (Hradišťko I), 2 SU – Dušan Sýkora (Tři Dvory), 1 SU – Pavel Zahradníček (Dolní Chvatliny), Vojtěch Vála (Pašinka), Vojtěch Hanzl (Červené Pečky B), od 3. 4. 2011, 4 SU – Petr Nágl (Plaňany).

Žádost o prominutí zbytku trestu

Jaroslav Slabý (Dobřichov, Vojtěch lachman (Tuklaty), Vít Chadraba, Martin Junek (oba Ovčáry) – zamítnuto.

Různé

1. Hospodář OFS provede odečet poplatku za projednání v DK ve výši 100,–Kč dospělí a 50,–Kč mládež výše uvedeným oddílům.

Poučení: Proti rozhodnutí DK se mohou jednotlivci i oddíly odvolat v souladu s čl. 24 a 25 Disciplinárního řádu ČMFS.