Nepodmíněné tresty

od 26.3.2011, 5 SU – Milan Dudáš (FK Kolín B), 1 SU – Marek Šulc (Tuchoraz B), Josef Komárek (Radovesnice II), od 27.3.2011, 5 SU – Vojtěch Knypl (Vrbová Lhota B), 4 SU – Michal Výborný (Lošany), 2 SU – Martin Junek (Ovčáry), 1 SU – David Oliva (Veletov).

Žádost o prominutí zbytku trestu

Jana Buňata (Veletov) – vyhovuje se a zbytek trestu se ruší.

Různé

1. DK neprojednala: Petr Grubr (Týnec nad Labem), Radek Šolta (Radovesnice II).
2. Hospodář OFS provede odečet poplatku za projednání v DK ve výši 100,–Kč dospělí a 50,–Kč mládež výše uvedeným oddílům.

Poučení: proti rozhodnutí DK se mohou jednotlivci i oddíly odvolat v souladu s čl. 24 a 25 Disciplinárního řádu ČMFS.