Nepodmíněné tresty

od 6. 11., 8 SU – Michal Adámek (Svojšice), 6 SU – Jan Valový (Svojšice), 4 SU – Jakub Werner (žák Ovčáry), 2 SU – Václav Kainar (žák Nová Ves), 1 SU – David Vašků (Svojšice), od 12. 11., 4 SU – Vít Chadraba (Ovčáry), od 13. 11., 4 SU – Tomáš Formánek (Ratboř), 3 SU – Jiří Škopek (Cerhenice), Miloš Ružinský (Radim), 2 SU – Michal Lukáš (Třebovle), David Hlavatý (Vrbová Lhota), Jan Buňata (Veletov), Jaroslav Pokorný (Bečváry), 1 SU – Pavel Pěkný (Kořenice), Michael Jandák (Štítarský SK).

Různé

1. Hospodář OFS provede odečet poplatku za projednání v DK ve výši 100,- Kč dospělí a 50,- Kč mládež výše uvedeným oddílům.
Poučení: proti rozhodnutí DK se mohou jednotlivci i oddíly odvolat v souladu s čl. 24 a 25 Disciplinárního řádu ČMFS.